แพร่ การท่องเที่ยวของแพร่ การเดินทางมาที่แพร่

แพร่ การท่องเที่ยวของแพร่ การเดินทางมาที่แพร่

แพร่ เที่ยวแล้วจะติดใจ

แพร่ เที่ยวแล้วจะติดใจ แพร่เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีตำนวนเล่าขานของความรุ่งเรืองยาวนาน รวมทั้งยังเป็นเมืองกำเนิดของเรื่องราวแหงความรักอันยิ่งใหญ่ในวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ