มหาสารคาม รวมแหล่งท่องเที่ยวของ มหาสารคาม

มหาสารคาม รวมแหล่งท่องเที่ยวของ มหาสารคาม

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา

มหาสารคาม เมืองแดนการนักศึกษา จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบรรยากาศของเมืองที่สงบเงียบและเรียบง่ายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน