บุรีรัมย์ รวมแหล่งท่องเที่ยวของบุรีรัมย์ ที่เที่ยวของบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ รวมแหล่งท่องเที่ยวของบุรีรัมย์ ที่เที่ยวของบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เมืองแห่งประวัติศาสตร์

บุรีรัมย์ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือ อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นที่มีชื่อเสียง

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา

บุรีรัมย์ เมืองแห่งวัฒนธรรมที่น่าค้นหา เป็นเมืองรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่น และเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่น